Individualni programi treningov

Individualni programi zajemajo vse povezano z načrtovanjem treninga. Tekmovalni program predstavlja kompletno obravnavo športnika in delo 1:1 v obliki, kot bi moral izgledati trenažni proces vsakega športnika.

Ljudje smo si med seboj izjemno različni. Vsak ima svoje potrebe, svoja močna področja in vsak ima tudi svoje pomanjkljivosti. Žal pa je individuum v večjih trenažnih skupinah premalo poudarjen.
Individualna oblika dela zato predstavlja neprimerno boljši pogoj za napredek.

Osnovni program

Začetna konzultacija
Analiza zgodovine treniranja
Osnovni račun na Trainingpeaks
Osnovni načrt treninga, postavitev con in ciljev
Priprava tekmovalnega načrta za sezono
Tedenska analiza opravljenih treningov
Prilagajanje treningov glede na urnik in ostale obveznosti 1x tedensko
Komunikacija po potrebi

Treningi mladih (13 do 16 let)

Začetna konzultacija
Analiza zgodovine treniranja
Osnovni račun na Trainingpeaks
Osnovni načrt treninga, postavitev con in ciljev
Priprava tekmovalnega načrta za sezono
Tedenska analiza opravljenih treningov
Prilagajanje treningov glede na urnik in ostale obveznosti 1x tedensko
Komunikacija 1x tedensko oziroma po potrebi
Individualni trening tehnike ali trening v manjši skupini 1x tedensko

Napredni program (17 let in več)

Začetna konzultacija
Podrobnejša analiza zgodovine treniranja
Premium račun na Trainingpeaks
Bolj prilagojen in naprednejši načrt treninga, postavitev con in ciljev
Priprava tekmovalnega načrta za sezono
Analiza opravljenih treningov 3x tedensko
Spremljanje objektivnih in subjektivnih parametrov treninga
Prilagajanje treningov glede na počutje, urnik in ostale obveznosti 3x tedensko
Redna komunikacija 2-3x tedensko

Tekmovalni program

Celostna individualna priprava

Začetna konzultacija
Podrobnejša analiza zgodovine treniranja
Premium račun na Trainingpeaks
Dnevno prilagojen in naprednejši načrt treninga
Priprava in prilagajanje tekmovalnega načrta
Dnevna analiza treningov
Dnevno spremljanje objektivnih in subjektivnih parametrov treninga
Dnevno prilagajanje treningov glede na počutje, urnik in ostale obveznosti
Individualni trening za moč 2x tedensko in priprava plana treninga moči
Redna komunikacije večkrat tedensko