Dejavnosti

Ponujam več možnosti sodelovanj. Prepričan sem, da lahko najdeva tisto pravo.

Vsak kolesar ima svoje želje in področja, na katerih se lahko izboljša.
Velikokrat so ravno osnove tiste, ki jih največkrat spregledamo.

Kolesarska šola vsebuje vse osnove, ki so nujno potrebne za osvajanje naprednih znanj, ki lahko pripeljejo do boljših rezultatov. Prav vsi kolesarji bi vsaj enkrat letno morali posvetiti del treninga osnovnim prvinam kolesarstva.

Ker proge v gorskem kolesarstvu postajajo vse težje in fizično zahtevnejše, kolesarji pa so na progah izpostavljeni velikim fizičnim in psihičnim pritiskom, je nujna tudi kondicijska priprava. V sodobnem gorskem kolesarstvu je pomembnih veliko več vidikov fizične pripravljenosti, kot le vzdržljivost in stabilizacija trupa.

Ljudje smo si izjemno različni. Vsak ima svoje potrebe, svoja močna področja in vsak ima tudi svoje pomanjkljivosti. Žal pa je individuum v večjih trenažnih skupinah premalo poudarjen.
Individualna oblika dela zato predstavlja neprimerno boljši pogoj za napredek.

Kolesarska šola

Individualni treningi

Dnevni tečaji

Delavnice

Treningi tehnike za trenerje

Kondicijska priprava

Individualni treningi

Treningi v parih

Skupinski treningi za mlade

Sodelovanje s klubi

Individualna priprava

Načrtovanje treningov in sezone

Svetovanje in pomoč

Kondicijska priprava

Tehnični trening

Naredi korak naprej in začni pisati svojo zgodbo.